About us

 บริษัท เอเซนเทค(ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน2540 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซนเทค เปิดเป็นร้านค้าในห้างเสรีเซ็นเตอร์โดยจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,หนังสือด้านงานวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ทางด้านงานวิศวกรรมจากต่างประเทศ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2542ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรและเพิ่มเติมส่วนผู้ถือหุ้นใหม่จึงเปลี่ยนมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอเซนเทค(ประเทศไทย)จำกัด และเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านงานCMMSเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเพื่อช่วยลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศและสามารถปรับแต่งความสามารถต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จนกระทั่งลูกค้าในประเทศให้การยอมรับและนำไปใช้ภายในองค์กรอย่างกว้างขวาง

แต่บริษัทก็ไม่ได้หยุดนิ่งยังคงพัฒนาธุรกิจต่อไปโดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น5,000,000บาท เพื่อนำมาเริ่มต้นธุรกิจด้านRFIDในปีพ.ศ.2546 โดยได้รับความช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท RF-Ident ประเทศมาเลเซียช่วยให้บริษัทเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจำหน่ายเครื่องอ่านพร้อมออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า  รวมทั้งส่งบุคคลากรในบริษัทช่วยฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2548 ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในซอยแบริ่ง36 ถนนสุขุมวิท107 และยกเลิกสาขาเดิมที่อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนาตราด กม.4.5 และในปีเดียวกันนั้นบริษัทได้เข้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอ่านRFIDย่านความถี่ต่ำของเนคเทค เพื่อนำเทคโนโลยีมาผลิตเครื่องอ่านในเชิงพาณิชย์ออกจำหน่าย

พ.ศ.2549 บริษัทได้เริ่มผลิตเครื่องอ่านRFIDย่านความถี่High Frequency (13.56MHz) ออกจำหน่าย พร้อมกับชุดทดลองใช้งานสำหรับสถาบันการศึกษาและรับออกแบบพัฒนาระบบRFID สำหรับการประยุกต์ใช้งานต่างๆให้กับลูกค้าโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ

ด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผลสำเร็จของงานที่พัฒนาขึ้นทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)ได้เปิดธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นในปี พ.ศ.2550 ในนาม บริษัท แมทช์พอยท์เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนงานโครงการที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)ออกแบบ วิจัยและพัฒนาให้กับลูกค้า  รวมถึงเป็นOnline Store จำหน่ายสินค้า(E-Commerce) และส่งออกสินค้า รวมถึงระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นให้กับลูกค้าต่างประเทศ

Visitors: 2,129,407